Rwanda 2021

             

Umukuru w’ Icyubahiro

  • Uturutse iburyo ujya ibumoso: Helene de Wolf (nyiri ishyirahamwe), Hans Peter Wollseifer Umuyobozi mukuru wa ZDH, Nyiricyubahiro Igor César (Ambasaderi w’ u Rwanda) na Norbert de Wolf (umukuru w’ishyirahamwe EURwanda Handcraft Foundation e.V.) bari i Berlin bamaze kwumvikana ku bikubiye m’ umushinga n’ intego z’umushinga Rwanda2020, Dusangiye ubumenyingiro“

Umukuru w’ Icyubahiro: Hans Peter Wollseifer

Umuterankunga wacu

  • [Translate to Ruandisch:] IKK Südwest

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen erhalten Sie in unsererDatenschutzerklärungOK