Rwanda 2021

             

U Rwanda 2021: Dusangiye ubumenyingiro!

Ku itariki ya 21 Gashyantare 2021, tuzafata indege tuva i Burayi twerekeza i Kigali mu Rwanda; tuzajyana n’urubyiruko rw’Abanyaburayi b’abanyabumenyingiro butandukanye 121. Dufatanyije n’abanyeshuri b‘ Abanyarwanda biga ubumenyingiro , tuzamara amasaha 220 dukorana mu mishinga idaharanira inyungu kandi twungurana ubumenyi . Umushinga nyamukuru ni „Junior House of Handkraft“- Ikigo mpuzamahanga kizasanganya ingaga z’imyuga yose yemewe mu Rwanda. Tuzashyira ibuye ry’ifatizo ahazubakwa icyo kigo, dutangire n’imwe mu mirimo y’ibanze. 

Ibibazo byose by’ingenzi n’ibisubizo birebana n’umushinga wabisanga muri (FAQ)

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen erhalten Sie in unsererDatenschutzerklärungOK